T-Stop

CN-E14mm T3.1 FP X: T 3.1

CN-E20mm T1.5 FP X: T 1.5

CN-E24mm T1.5 FP X: T 1.5

CN-E35mm T1.5 FP X: T 1.5

CN-E50mm T1.3 FP X: T 1.3

CN-E85mm T1.3 FP X: T 1.3

CN-E135mm T2.2 FP X: T 2.2

Anzahl der Iris-Lamellen

11 Lamellen

Angle of view

Bei 1,5:1

Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm

CN-E14mm T3.1 FP X: 104,3° x 81,2°

CN-E20mm T1.5 FP X: 84,0° x 61,9°

CN-E24mm T1.5 FP X: 73,7° x 53,1°

CN-E35mm T1.5 FP X: 54,4° x 37,8°

CN-E50mm T1.3 FP X: 39,6° x 27,0°

CN-E85mm T1.3 FP X: 23,9° x 16,1°

CN-E135mm T2.2 FP X: 15,2° x 10,2°

Bei 1,78:1

Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm

CN-E14mm T3.1 FP X: 82,6° x 52,5°

CN-E20mm T1.5 FP X: 63,2° x 38,1°

CN-E24mm T1.5 FP X: 54,3° x 32,1°

CN-E35mm T1.5 FP X: 38,7° x 22,3°

CN-E50mm T1.3 FP X: 27,6° x 15,7°

CN-E85mm T1.3 FP X: 16,5° x 9,3°

CN-E135mm T2.2 FP X: 10,4° x 5,9°

Mindestabstand zum Motiv (ab Sensor)

CN-E14mm T3.1 FP X: 0,20 m/8″

CN-E20mm T1.5 FP X: 0,3 m/12″

CN-E24mm T1.5 FP X: 0,3 m/12″

CN-E35mm T1.5 FP X: 0,3 m/12″

CN-E50mm T1.3 FP X: 0,45 m/18″

CN-E85mm T1.3 FP X: 0,95 m/3’2″

CN-E135mm T2.2 FP X: 1,0 m/3’3″

Objektgröße bei Naheinstellgrenze

Seitenverhältnis 1,5:1

Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm

CN-E14mm T3.1 FP X: 25,2 x 16,8 cm

CN-E20mm T1.5 FP X: 33,8 x 22,5 cm

CN-E24mm T1.5 FP X: 28,8 x 19,2 cm

CN-E35mm T1.5 FP X: 20,2 x 13,5 cm

CN-E50mm T1.3 FP X: 25,0 x 16,7 cm

CN-E85mm T1.3 FP X: 34,4 x 22,9 cm

CN-E135mm T2.2 FP X: 21,1 x 14,1 cm

Seitenverhältnis 1,78:1

Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm

CN-E14mm T3.1 FP X: 17,2 x 9,7 cm

CN-E20mm T1.5 FP X: 23,1 x 13,0 cm

CN-E24mm T1.5 FP X: 19,7 x 11,0 cm

CN-E35mm T1.5 FP X: 13,8 x 7,7 cm

CN-E50mm T1.3 FP X: 17,1 x 9,6 cm

CN-E85mm T1.3 FP X: 23,5 x 13,2 cm

CN-E135mm T2.2 FP X: 14,4 x 8,1 cm

Frontdurchmesser

Ø 114 mm

ca. Abmessungen (B x H x L)

CN-E14mm T3.1 FP X: 118,4 x 118,4 x 86,0 mm

CN-E20mm T1.5 FP X: 118,4 x 118.4 x 93,5 mm

CN-E24mm T1.5 FP X: 118,4 x 118,4 x 93,5 mm

CN-E35mm T1.5 FP X: 118,4 x 118,4 x 93,5 mm

CN-E50mm T1.3 FP X: 118,4 x 118,4 x 93,5 mm

CN-E85mm T1.3 FP X: 118,4 x 118,4 x 93,5 mm

CN-E135mm T2.2 FP X: 118,4 x 118,4 x 107,6 mm

ca. Gewicht

CN-E14mm T3.1 FP X: 1,2 kg

CN-E20mm T1.5 FP X: 1,2 kg

CN-E24mm T1.5 FP X: 1,2 kg

CN-E35mm T1.5 FP X: 1,1 kg

CN-E50mm T1.3 FP X: 1,1 kg

CN-E85mm T1.3 FP X: 1,3 kg

CN-E135mm T2.2 FP X: 1,4 kg